Grid

Affärsenheten Polymer Materials erbjuder material och tjänster framför allt till gummiindustrin, kabeltillverkning och plastindustrin samt till slutanvändare av friktionsmaterial. Vi representerar ledande tillverkare som producerar material av högsta kvalitet och som kan erbjuda starkt tekniskt stöd för våra kunder.

Produkter

Vi erbjuder syntetgummi, gitter, slaghållfasthetsförbättrare, gummikemikalier, teknologiska tillsatser, mineralfibrer och polyestergarn.

Kontakt:

Andrei Nikiforov
Business Unit Director
e-post: